Profil

Jeg er født i 1957 og uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet.

Jeg har været fuldtids privatpraktiserende psykolog siden 2006, frem til 2020 i Kalundborg.

Inden jeg blev privatpraktiserende, var jeg ansat som klinisk psykolog ved Sct. Hans Hospital i Roskilde. Mit arbejde bestod i individuel psykoterapi til indlagte patienter, samt psykoterapi i grupper for voksne indlagte patienter. Jeg udførte også neuropsykologiske undersøgelser og ydede supervision til personalegrupperne på flere afdelinger.

Før mine ansættelser ved psykiatrisk hospital var jeg psykolog i Familieafdelingen i Fensmark ved Næstved.

Indtil jeg flyttede min klinik fra Kalundborg til Ringsted i 2020, arbejdede jeg i en længere årrække med overenskomst med Den Offentlige Sygesikring. Dette samarbejde har jeg dog afsluttet pr. 30.9.2020.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet, som hører under Socialministeriet. Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg omfattet af Psykologloven. Jeg har tavshedspligt og arbejder efter de nordiske psykologforeningers etiske regler.

Jeg har løbende videreuddannet mig, med hovedvægt på kognitiv adfærdsterapi. Jeg har 3½ års videreuddannelse i kognitiv terapi - dels en 1-årig uddannelse fra Kognitivt Center på Sct. Hans Hospital og dels den 2½-årige kognitive special-uddannelse arrangeret af Psykiatrien i Vordingborg. Siden har jeg deltaget i mesterklasser arrangeret af CEKTOS (Center for Kognitiv Terapi og Supervision).

Jeg har derudover gennemgået en 1-årig psykodynamisk orienteret uddannelse for læger og psykologer - tilrettelagt og afholdt i samarbejde mellem psykiatrihospitalerne Fjorden og Sct. Hans Hospital, samt sideuddannelse i eksistentiel psykoterapi, bl.a. ved Ernesto Spinelli.

Jeg deltager regelmæssigt i kurser og holder mig løbende opdateret om ny udvikling indenfor mit fagområde.

Copyright © ReklameService