Kognitiv Terapi

Kognitiv Adfærdsterapi - oftest blot benævnt Kognitiv terapi - er en relativt kortvarig og problemorienteret terapiform. Den kognitive terapi er gennem de senere år blevet meget anerkendt, bla. fordi de anvendte metoder er baseret på forskning, og fordi den kognitive metode har givet gode og holdbare resultater.

Ordet kognitiv henviser til, at denne terapimetode tager afsæt i vores måde at tænke og opfatte på; hvordan vi erkender og løser problemer. Man arbejder med sammenhængen mellem vores tankemønstre og vores følelser, vore kropslige fornemmelser og vores adfærd - altså vores måde at tackle livet på.

Uhensigtsmæssige tankemønstre - ”tænkefejl” - kan skabe og opretholde problemer i vores tilværelse og fremkalde følelser af angst, tristhed, vrede og skyld mv., og få os til at reagere uhensigtsmæssigt.

I kognitiv terapi tager man udgangspunkt i de problemer, der præger ens tilværelse lige nu og her. Klient og psykolog arbejder sammen om at finde alternative måder til at håndtere de negative tankemønstre, og på denne måde lindre den følelsesmæssige belastning og ændre uhensigtsmæssig og skadelig adfærd.

At gå i kognitiv terapi kan beskrives som en slags opdagelsesrejse i sig selv - En rejse under vejledning, hvor opmærksomheden rettes mod den enkeltes følelser, tanker og reaktioner.

Målet er at udvikle nye forklaringer, nye konstruktioner og nye reaktionsmåder, der bevirker at ens angst kan håndteres - tristheden og depressionen lindres/fjernes - og selvværdet styrkes - således at kvaliteten af det daglige liv øges, og vækstbetingelserne for livsglæde og livsduelighed forbedres.

Åbenheden for at ændre sig vil være forskellig hos forskellige mennesker, og det er centralt for et godt resultat, at klienten arbejder aktivt med i terapien.

Copyright © ReklameService