Jeg tilbyder

Her kan du se eksempler på problemtyper jeg vil kunne hjælpe dig med:

Angstprægede tilstande
Panikangst og social fobi m.fl.
Præstations- og eksamensangst
Lettere tvangstilstande

Selvværdsproblemer

Depressionstilstande
Tristhed og modløshed
Selvmordstanker

Sorg og krisetilstande
Livskriser og andre eksistentielle problemer
Stress og udbrændthed
Aktuelle traumer som f.eks. overfald, ulykker, sygdom og dødsfald blandt nærtstående

Personlighedsproblemer
Tendens til stærke følelsesudbrud, f. eks. vrede og jalousi

Personlig udvikling

Copyright © ReklameService