ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) tager udgangspunkt i adfærdsterapi og kognitiv terapi, men tilføjer nye dimensioner, hvor bl.a. også Mindfulness-øvelser inddrages. ACT har vist sig virksomt i psykoterapeutisk behandling af depression, angst, stress, afhængighed og en række andre psykiske problemer.

I ACT arbejdes der med at indlære teknikker til at acceptere det, der alligevel ikke kan ændres eller kontrolleres. Der arbejdes også med at fokusere på og forpligte sig til at skabe en meningsfyldt tilværelse, baseret på egne værdier. Væsentlige temaer i ACT er således fx accept, tilstedeværelse i nuet, ”defusion”, værdier og engageret handling.

------- o -------

Som psykolog arbejder jeg med en integrerende behandling, hvor den ACT- baserede tilgang får lov at spille sammen med den Kognitive og den Eksistentielle tilgang - tilpasset den konkrete problematik, klienten bringer med ind i terapien.

Den Kognitive terapis metode, med bl.a. at finde mere sande og realistiske måder at tænke på og efterfølgende agere på i tilværelsen, spiller fint sammen med ACT. I ACT fokuseres på værdien i at acceptere og åbne sig for de aspekter i tilværelsen, som alligevel ikke står til at ændre, og som vil kunne slide ethvert menneske op, hvis det fortsætter den forgæves kamp. Denne tilgang stemmer helt med, at ethvert menneske har valgmuligheder og altid vil være nødt til at træffe valg, som det netop betones i Eksistentiel psykologi.

Ved at flette de tre tilgange sammen, alt efter det konkrete behov i situationen, nuanceres og fremmes den terapeutiske proces.

Copyright © ReklameService